Ekologiska Nötter

"Blötlägg era nötter"

Precis som frön och baljväxter innehåller nötter lektiner, fytinsyror och antinutrineter. Dessa ämnen binder näring och kan i stora doser skada tarmens villi (mycket små hår i tarmen som tar upp näring). Forskningen som finns idag är överens om att för mycket lektiner i kosten har en negativ påverkar på vår hälsa. Det kan bland annat leda till allvarliga näringsbrister.

Ekologiska nötter innehåller, i de flesta fall, mer lektiner och fytinsyror än icke ekologiska nötter. Detta på grund av att konventionella nötter ofta upphettas vid skalning, något som sker mer varsamt/inte alls vid skalning av ekologiska nötter. Upphettning minskar mängden lektiner, men förstör även många viktiga näringsämnen. 

Vi på Sproutly rekommenderar att blötlägga nötterna i 8 timmar innan konsumtion, för att eliminera eller drastiskt minska mängden lektiner, fytinsyror och antinutrienter. Ju mer nötter man konsumerar desto viktigare är det att blötlägga.