Broccoligroddar, nya läkemedlet mot diabetes typ 2?

2017-06-15 släpptes artikeln "Broccoli i fokus när ny substans mot diabetes identifierats" via Sahlgrenska Akademins hemsida https://sahlgrenska.gu.se. I artikeln förklarar de hur en antioxidant i broccolin är det potentiella nya naturliga preparatet som bland annat kan hjälpa personer med diabets typ 2. Antioxidanten heter glucoraphanin, men är mer känd under namnet sulforafan. Glucoraphanin är själva försvarsämnet i broccolin, sulforafan bildads först när det beblandas med våra matsmältningsenzymer.

Forskningen som skedde på Sahlgrenska Akademi gjordes med målet att hitta ett nytt naturligt läkemedel mot diabetes typ 2 genom att angripa en tung sjukdomsmekanism: Leverns förhöjda glukosproduktion. Så här skriver de i sin artikel:

"Forskarna började med att kartlägga genförändringarna i levern vid diabetes. 50 gener visade sig ha nyckelroller med stort inflytande på helheten. Dessa skulle sedan matchas mot olika substanser i jakten på något som kunde angripa just nyckelgenerna, och därmed slå på bred front.

Av 2 800 undersökta substanser visade sig sulforafan, via datorbaserade matematiska analyser, ha bäst egenskaper för uppdraget. Därmed hade man ringat in en antioxidant som tidigare studerats för behandling av cancer och inflammationssjukdomar, men inte för diabetes.

Cellförsök följdes av djurstudier på råttor och möss med kostframkallad diabetes. Blodsockret hos de djur som fick sulforafan sjönk med 23 procent på fyra veckor.

– Vi testade med att ta bort sulforafan i extraktet och då försvann effekten. Vi tittade också på generna från levern på djuren och såg att de 50 nyckelgenerna verkligen hade förändrats i rätt riktning, säger Anders Rosengren."

Efter att testerna gav positiv effekt på råttor och möss tog forskarna det till nästa nivå och gjorde liknande tester på människor. Så här skriver de om det:

"Möss och människor

Med vetskap om att sulforafan inte skadar människor, vilket fanns dokumenterat sedan tidigare, gjordes sedan en patientstudie med ett hundratal deltagare. 

Så gott som alla gick på metformin (läkemedel mot diabetes), men i gruppen som åt sulforafan varje morgon under tolv veckor fick patienterna med dåligt reglerat blodsocker och BMI på 30 eller mer, faktorer som hänger samman med förhöjd glukosproduktion, signifikant lägre blodsocker än motsvarande personer i placebogruppen. Sulforafan gjorde alltså stor nytta hos precis de patienter, i studien 17 personer, som har förhöjd glukosproduktion i levern."

Enligt studier som sedan gjort kring vanlig broccoli kan man aldrig säkerhetställa mängden sulforafan i broccoli, då det är väldigt beroende av odlingsomständigheterna. Det sägs även att man behöver äta ett par kilo om dagen för att nå den mängden sulforafan som kan göra skillnad.

Här kommer då vändpunkten... Broccoligroddar innehåller hela 20-50 gånger mer sulforafan per gram än vanlig broccoli, vilket vi tycker är helt otroligt. Många studier har även gjorts om hur sulforafanet är en utmärkt kämpe mot många olika sorters cancerformer. Här kommer en studie, på engelska, som backar upp det jag precis har påstått: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3076202/.

Broccoligroddar är otroligt enkla att odla upp i ditt egna kök, med endast vatten till hjälp! Blöttlägg det små rackarna under natten och skölj morgon och kväll i ca 5 dygn. Du hittar fröer och odlingsmaterial här: https://www.sproutly.se/product-page/brocoli-raps-och-gr%C3%B6nk%C3%A5l

/Jonas Bendroth