Ekologiska Nötter

Nötter innehåller, precis som frön och baljväxter, olika sorters lektiner. Forskningen som finns idag är överens om att för mycket lektiner i kosten har en negativ påverkar på vår hälsa. Somliga experter, bland annat Läkaren Michael Greger, hävdar dock att rätt lektiner i små mängder inte har en negativ påverkan på vår kropp, utan snarare tvärt om. 

Vi på Sproutly rekommenderar därför att blötlägga nötterna innan konsumtion, för att eliminera eller drastiskt minska mängden lektiner. Om man endast konsumerar ett fåtal nötter per dag, är blötläggning inte lika viktigt.