Ekologiska Nötter

Blötlägg dina nötter 

Precis som frön, spannmål och baljväxter innehåller nötter antinutrienter. Dessa ämnen binder näring och kan i stora doser skada tarmens villi (mycket små hår i tarmen som tar upp näring). Forskningen som finns idag är överens om att för mycket av dessa ämnen i kosten har en negativ påverkar på vår hälsa. Det kan bland annat leda till allvarliga näringsbrister. 100 gram ekologiska mandlar innehåller ca 1200 mg fytinsyra. Rekommenderat dagligt intag ligger allt mellan 100-800 mg per dag starkt beroende på personens tarmhälsa. 

Ekologiska nötter innehåller, i de flesta fall, mer fytinsyror än icke ekologiska nötter på grund av att konventionella nötter ofta upphettas vid skalning, något som sker mer varsamt/inte alls vid skalning av ekologiska nötter. Upphettning minskar mängden fytinsyror, men förstör även många viktiga näringsämnen och kan omvandla bra fetter till mindre bra fetter. 

Vi rekommenderar att blötlägga nötterna i 8-16 timmar innan konsumtion, för att eliminera eller drastiskt minska mängden fytinsyror. Ju mer nötter man konsumerar desto viktigare är det att blötlägga.