Groddpulver

Våra groddar torkas i 42 grader och pulveriseras därefter. All förädling görs utav oss själva och säljs utan mellanhänder.