NÖTTER

BLÖTLÄGG DINA NÖTTER


Precis som frön, spannmål och baljväxter innehåller nötter höga mängder antinutrienter. Dessa ämnen binder näring och kan i stora doser skada tarmens villi (mycket små hår i tarmen som tar upp näring). Forskningen som finns idag är överens om att för mycket av dessa ämnen i kosten har en negativ påverkar på vår hälsa. Det kan bland annat leda till allvarliga näringsbrister. 100 gram ekologiska mandlar innehåller ca 1200 mg fytinsyra (antinutrient).

Rekommenderat dagligt intag ligger allt mellan 100-800 mg per dag starkt beroende på personens tarmhälsa. Ju friskare tarm desto mer antinutrienter klarar personen av.
Genom att blötlägga fröna i ca 10 timmar och därefter låta vattnet få rinna av i ca 10 timmar reduceras mängden antinutrienter och gör de mer lättsmälta.