Alger

Här finner ni vårt sortiment av Irländska ekologiska alger

En mycket spännande produkt som det finns många hälsorön om. Alger är gott att koka tillsammans med råris, quinoa eller bovete. De går även att blötlägga och ha i sallad! En miljömässig poäng med odling av alger är att de suger upp kväve och fosfor som kommer från jordbruket och trafiken och som gjort att våra hav är övergödda.