Fibriller, rotludd eller ludna groddar eller mögel?

Rotludd/fibriller – friska groddar! 

När man odlar groddar och skott är det viktigt att känna till begreppet fibriller/rothår. Fuktigt rotludd är ( precis som det låter) fukt som groddsvansens rotludd fångar upp. Rotluddet är små minisvansar som fäller ut sig för att fånga upp den sista fukten i luften när grodden börjar torka. På bilderna nedan ser du Rädis Chinarose (till vänster) och Raps (till höger) med en rejäl mängd rotludd. Fuktigt rotludd är INGET tecken på dåliga groddar, utan snarare tvärt om. Ett tecken på groddar med friska svansar som gör sitt jobb! Rädis, broccoli, grönkål och raps får ofta fibriller. 

Typiskt fibriller:

  1. Lokaliserar var luddet sitter. Är de endast lokaliserade längst ut på groddens svans, är det mest troligt fibriller.
  2. Fibriller uppstår endast när det blir torrt i odlingsburken. Försvinner “luddet# när du sköljer? – Fibriller.

Typiskt mögel:

  1. Uppstår “luddet” på groddarna lite var som helst kan det vara mögel
  2. Binder “luddet” ihop klumpar av groddar/frön – mögel