VÄLKOMMEN TILL SPROUTLY's GRODDSKOLA

Groddar och skott odlas inomhus året runt och behöver bara vatten för att groVad är groddar och skott?

Groddar och skott är frön som börjat gro, man kan säga att det är den första och andra formen en växt tar under sin livscykel. Frön innehåller en färdig plantans alla anlag och har naturligt en koncentrerad kraft för att överleva sin första kritiska fas i livet innan de är i stånd att utveckla rötter som tar upp äring från jorden. 

För att ett frö ska börja gro är det endast vatten som behövs. Håller man ett frö fuktigt i rumstemperatur kommer det aktiveras och börja gro. På 3 till 7 dagar beroende på sort kan man skörda groddar eller skott!


Vad är det för skillnad på groddar, skott och bladsallad? 

GRODDAR

Grodd är det första stadiet i växtens livscykel. En svans tar sig ut genom fröskalet och söker efter något att rota fast sig i, vilket inte finns.Därför är groddar ofta krokiga och sneda som ett resultat av det ivriga sökandet av fastrotning. Efter skörd äter man hela grodden, både frö och svans.

SKOTT

Skott är groddar som fått chansen att rota sig fast. När roten har fått fäste trycker den upp ett skott mot himlen i ivrig sökan efter solljus. Med hjälp av solljuset utvecklar skotten gröna blad. Skott klipps av från sin rot eller ärta/lins/frö. Skott kan odlas på plan yta, i jord eller på fuktigt hushållspapper. 

BLADSALLAD OCH KRYDDOR

Bladsallad och kryddor är skott som odlats i jord och utvecklat fler och större blad som tex ruccola, basilika och babyspenat. För att detta ska kunna ske behövs solljus eller växtbelysning. Bladsallad och kryddor klipps av över lägsta bladparet, så att ny skott kan växa upp. Odla groddar, skott eller bladsallad?

Eftersom groddar, skott och bladsallad är en naturlig process för fröet innan det utvecklas till en växt eller grönsak går allt som kan odlas som skott och bladsallad också att odla som groddar. Vissa fröer passar dock bättre i den ena formen än den andra. Solrosskott är ett sådant frö, eftersom deras skal inte går att äta. Under flikarna odla groddar och  odla skott hittar du information om vilken form som blir bäst för respektive frö. 

Hur förvaras färdiga groddar och skott?

Efter att groddarna har vuxit färdigt bör de förvaras i sluten förpackning i kylskåpstemperatur. När skotten uppnått önskad längd kan hela skottfatet sättas in i kylskåpet eller klipps de av från roten och förvaras på samma vis som groddar. Groddar som förvaras i sluten förpackning får inte vara blöta. Groddar som förvaras i öppen förpackning vill helst hållas lite fuktiga genom att sköljas varannan dag. 


"Att odla groddar är hur lätt som helst"

I denna video introducerar vi de olika stegen för odling av groddar. Dosera, rengöra, blötlägga, skölja och skörda! 

Läs mer i vår groddskola för detaljerad information! 

Dela gärna på Facebook, för att hjälpa oss sprida hälsa och miljömedvetenhet!