ODLA SKOTT OCH
SPANNMÅLSGRÄS

När groddar tillåts att gro i samma position, alltså inte förflyttas vid bevattning, utvecklas de efter en tid till skott. Skott vill gro med hjälp av solljus för att utveckla större och kraftigare blad. Många av våra frösorter går bra att odla som både groddar och skott! 

Hur ser det ut när man odlar skott i vårt keramiktfat? Se vår video från Instagram här.


OLDLINGSMETODERNAS GEMENSAMMA NÄMNARE:


Rengöring och Dosering 

Börja alltid med att rengöra dina frön innan du odlar dem. Läs mer om rengöring och dess olika metoder här.

Fröer sväller olika mycket vid blötläggning, vilket gör det svårt att sätta en generell regel för dosering. Vi hjälper dig med detta för respektive frösort i våra odlingsinstruktioner längst ner på denna sidan.


Blötläggning

Frön får bara en chans att gro. Av den anledningen kan de vara lite försiktiga innan de tittar ut ur skalet. Genom att blötlägga fröna under ett visst antal timmar försäkrar vi dem att förutsättningarna för att lyckas finns. Vi ”aktiverar” fröna.

Tiden som fröna behöver blötläggas i skiljer sig från frö till frö. Stora frön så som bönor, linser och korn mår bäst av att blötläggas i hela 24 timmar medan medelstora och småfrön så som alfalfa, rädis, raps och broccoli nöjer sig med 8-12 timmar Den stora ärtan är ett undantag, som endast vill blötläggas i 12 timmar.

Om du blötlägger fröna i mer än 12 timmar kan det ge ett bättre slutresultat om vattnet byts ut vid halvtid.


Bevattning

Efter att fröna har legat i blöt sprids de ut på odlingsytan och hålls fuktiga genom sprejning. De första dagarna är kritiska, eftersom det är då de torkar ut som allra snabbast. Möjligheten finns att grodda fröna tills de fått en synlig svans och därefter sprida ut dem på odlingsytan. De 3-4 dagarna bör alltid skotten täckas över med lock eller handduk. 


Solljus

Solljus är den stora faktorn som skiljer skott från groddar. Skott vill nämligen ha ljus när de gror!  Det är av denna anledning som skotten får grönare och kraftigare blad. Det är solljuset som bildar klorofyll i växterna, ett ämne som bland annat har visat sig ha en renande ut utrensande effekt. 

Genom att låta skotten stå i mörker de första 3-4 dagarna och därefter flyttas fram till ljusare miljö kommer de få en längre stam. Denna metod används ofta av kommersiella odlare, speciellt för ärtskott.  


Skörd och Förvaring

Skörda dina skott efterhand som de blir färdiga genom att klippa dem från lägsta delen på stammen. Det går även att sätta i skotten i kylskåpet för att "stanna" tillväxten. Se bara till så att deras rötter får vatten. Nedan förklarar vi när de olika sorterna bör skördas. 

Klippta skott förvaras torra i sluten förpackning i kylskåp. Alternativt fryses de in för framtida användning i smoothies.


OLIKA ODLINGSMETODER


odlingsinstruktioner för våra SKOTT