Forskningsartiklar om Broccoligroddar

Broccoligroddar beskrivs ofta som den nyttigaste grodden av de alla. Detta beror till största del av ämnet Sulforafan, som är en slags glukosinolat. Det är inte endast broccoligroddar som innehåller detta ämne, utan även andra kålsorter.

Broccolifrön hittar ni här: https://sproutly.se/hem/ekologiska-broccolifron-calabrese-160g

När forskningen om vilka hälsoeffekter ämnet sulforafan har blev allmänt känt för omvärlden och spred det sig snabbt. För att uppnå de olika hälsoeffekterna krävdes relativt stora mängder sulforafan, vilket sporrade företagen som sålde broccoli. Bland annat ett företag, vars namn jag glömt bort, lyckades förädla sin broccoli så att den innehöll 3 gånger så mycket sulforafan jämfört med “vanlig” broccoli. 

Några år efter uppkomsten av sulforafanets hälsoeffekter gjordes en studie på broccoligroddar och dess innehåll av sulforafan. Till deras (även min) glädje visade det sig att broccoligroddar innehöll hela allt mellan 10-100 gånger mer sulforafan än den fullvuxna broccolin (1).

Den mest diskuterade medicinska effekten broccoligroddar benämnts ha är hur det påverkar patienter med diabetes typ 2 (2). Så här skriver Margaretha Gustafsson på Sahlgrenskas hemsida: 

“Med vetskap om att sulforafan inte skadar människor, vilket fanns dokumenterat sedan tidigare, gjordes sedan en patientstudie med ett hundratal deltagare. 

Så gott som alla gick på metformin, men i gruppen som åt sulforafan varje morgon under tolv veckor fick patienterna med dåligt reglerat blodsocker och BMI på 30 eller mer, faktorer som hänger samman med förhöjd glukosproduktion, signifikant lägre blodsocker än motsvarande personer i placebogruppen. Sulforafan gjorde alltså stor nytta hos precis de patienter, i studien 17 personer, som har förhöjd glukosproduktion i levern.

En daglig dos sulforafan utvinns ur fyra till fem kilo broccoli. Planen är att inom två år ha ett functional food-preparat ute. Utvecklingen sker ihop med Lantmännen.

 (4-5 kilo vanlig broccoli motsvarar 100-200 gram broccoligroddar ur sulforafan aspekten)

– Sulforafan angriper en central mekanism bakom diabetes och har en snäll biverkningsprofil. Som functional food kan det nå patienterna snabbare än ett läkemedel, och det är också ett intressant koncept ur diabetssynpunkt där kosten är central, säger Anders Rosengren.”

Även autism är något som har undersökts. I en placebokontrollerad, dubbelblind randomiserad studie (låter bra va?) gjordes det ett test på unga pojkar med diagnosen autism. Resultatet visade att den grupp som konsumerat broccoligroddar påvisade hela 33% bättre resultat i beteende och 17% bättre resultat i sociala möten (3). 

Så här skriver forskarna:

“Sulforaphane, which showed negligible toxicity, was selected because it upregulates genes that protect aerobic cells against oxidative stress, inflammation, and DNA-damage, all of which are prominent and possibly mechanistic characteristics of ASD.”

… Ännu en gång nämner de hur sulforafan har oväsentliga biverkningar, vilket många andra mediciner har. De förklarar att de valde just sulforafan för att det ökar mängden cellreceptorer som skyddar aerobiska celler mot oxidativ stress, inflammation och DNA-skador. Mekanismer som ofta karaktäriserar personer med autism. 

Sulforaphane Protects against Brain Diseases: Roles of Cytoprotective Enzymes (4)

Ännu en spännande studie om sulforafan och vad det kan göra vid problem med Neurodegenerativa sjukdomar (funktionsnedsättning i nervsystemet)

Multiple researches have shown that Sulforaphane (SFN) protects against central nervous system diseases through Nrf2pathway. In this article, we list SFN contents in common cruciferous vegetables, and summarize recent advances in the protective effects of SFN against acute brain injuries and neurodegenerative diseases through activating Nrf2 signaling pathway.

I sin helhet är även ämnet sulforafan ett superduper ämne i förebyggande syfte! Sulforafan är en glukosinolat som hjälper till att göra fettlösliga gifter vattenlösliga, så att de lättare transporteras ut ur våra kroppar. 

Dr. Rhonda Patrick pratar mycket gott om broccoligroddar. En video jag starkt rekommenderar er alla att kolla! Jag har klippt in länken så att den börjar precis i rätt tid, hon pratar nog 5-6 minuter om broccoligroddar: https://youtu.be/uxM_CLsvieE?t=2025&fbclid=IwAR3MXv-W7BHIRE5o8byNOUhiK_vzTfyQHnpSiflb4mBj6WKK1XMVbKvFjiE

Hur odlar man broccoligroddar? Precis på samma vis som andra sorters groddar, bara med lite mer varsamhet. Broccoligroddar har svårare för att alstra värme när de gror, vilket gör att de inte suger åt sig vattnet lika snabbt som andra sorter gör. Om det på nytt vattnas, när de inte hunnit suga åt sig från förgående bevattning, kommer de förmodligen att ruttna. Se därför till att alltid vänta med att skölja broccoligroddarna tills de sugit åt sig allt vatten! Odlingsinstruktioner finner ni här: https://sproutly.se/sidor/odla-groddar

Tips till hur de används… Jag lägger nästan alltid broccolifrön i mina fröblandningar innan de groddas. Det är en enkel och effektiv metod. 

Jag fryser även in broccoligroddar och använder dem i smoothie! Dr Rhonda Patrick förespråkar att frysa in dem, för att lättare kunna ta upp sulforafanet. 

Det finns även information om att senapsfrön/groddar hjälper till med upptaget av broccoligroddar! Se när Rhonda pratar om det här:

SMOOTHIE Recept:

1 avocado

1 kiwi

juice från 1 lime

100g broccoligroddar 

vatten

äpple

Dela gärna detta inlägg. Det är viktig information som kan nyttja många människor! Tack 🙂

Hur odlas broccoligroddar? Kika in i vår groddskola här på Sproutly https://sproutly.se/sidor/odla-groddar.

Mig hittar oss på instagram under namnet Sproutly.se

Referenslista: 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC23369/

2. https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/broccoli-i-fokus-nar-ny-substans-mot-diabetes-identifierats.cid1475132

3. https://www.pnas.org/content/111/43/15550

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5880051/5/12,