Forskningsartiklar om groddade mungbönor/mungböngroddar

Hej. Jonas från Sproutly här! Här samlar jag alla nämnvärda studier jag finner och som andra funnit och skickat till mig. Mungböngroddar är en otroligt häftig produkt som använts som naturligt läkemedel i asien sedan lång tid tillbaka. Det finns många spännande studier som stärker påstående om groddens hälsoeffekter.

1. http://thaiscience.info/Journals/Article/SJST/10966640.pdf

I denna studie mätte de halten AMINOBUTYRIC ACID, mer känt för namnet GABA, som är en signalsubstans i människan. Mängden GABA i mungböngroddarna mättes som högst 80 mg per 100 gram torrvikt. Vid långvarig stress, sömnbrist och dåliga kostvanor hamnar nervsystemet i obalans och låga doser av eller brist på GABA kan kännetecknas av spända muskler, kramper, dåligt minne, huvudvärk, humörsvängningar, stress, oro, dålig sömn, utmattning med mera. (1)

GABA används i kroppen för att snabbt och effektivt ta sig ur obalansen och därmed dämpa symptom såsom stress, oro och ångest. GABA har även visat sig kunna främja sömn och stärka sömnkvaliteten, vilket i sin tur förbättrar återhämtningen och ökar den fysiska och mentala prestationen.

2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959203001973

– I en annan studie visade sig mungböngroddar ha antibakteriella och svambekäpmande egenskaper. Den antibakteriella effekten visade sig, i studien, var speciellt effektiv mot helicobacter pylori (2). En bakterie som var tredje svensk tros innehava.  (2)

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453017301453

– Vid groddning minskar kolhydraterna och en ökning av fria aminosyror och antioxidanter sker. Mängden antioxidanter har visat sig öka upp till 6 gånger (3).

4. https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-12-208

– MBS extract (extract from mung bean sprouts) was shown to be a potent anticancer agent granting new prospects of anticancer therapy using natural products.

Översatt till svenska: Extract från mungböngroddar visade sig ha cancerhämmande egenskaper som gav nya möjligheter till anticancerterapi med användning av naturliga produkter.

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4461985/?fbclid=IwAR1NearHJjmHIieLX0eV-N4Ww4FeffgwgCfRdziRyYA8qWl9Kcjkklm7ElM

– Mung bean sprout extract (MBS) has potent antiviral and to a lesser extent, prophylactic activities against both RSV (respiratory syncytial virus) and HSV-1 (Herpes Simplex virus), and in case of HSV-1, these activities were comparable to Acyclovir (antiviral medication). Part of the underlying mechanism(s) of these activities is attributed to MBS potential to remarkably induce antiviral cytokines in human cells. Hence, we infer that MBS methanol extract could be used as such or as purified active component in protecting and treating RSV and HSV-1 infections. More studies are needed to pinpoint the exact active components responsible for the MBS antiviral activities.

Översatt till svenska via Google: Mungböngroddar-extrakt (MBS) har kraftigt antiviralt och i mindre utsträckning profylaktisk aktivitet mot både RSV (respiratoriskt syncytialvirus) och HSV-1 (Herpes Simplex virus), och i fall av HSV-1 var dessa aktiviteter jämförbara med Acyclovir (antiviralt läkemedel). En del av den / de underliggande mekanismen för dessa aktiviteter tillskrivs MBS-potential att anmärkningsvärt inducera antivirala cytokiner i mänskliga celler. Därför drar vi slutsatsen att MBS-metanol-extrakt kan användas som sådant eller som renad aktiv komponent för att skydda och behandla RSV- och HSV-1-infektioner. Fler studier behövs för att fastställa de exakta aktiva komponenterna som är ansvariga för MBS-antivirala aktiviteter.

Groddade mungbönor kan man få i sig på olika sätt. Antingen genom: 

Pulver – https://sproutly.se/hem/groddpulver-mungbonor-eko

Mungbönor att själv grodda – https://sproutly.se/fron/ekologiska-mungbonor-190-g

Fermenterad dryck – (Kommer snart)